fbpx

Noord-Hollands Archief - HR Project

Het Noord-Hollands Archief is met een uitgebreid HR gesprekscyclus nieuwe stijl bezig met de naam ‘Ontwikkelen en verbinden’.

Er moest een verbindende vormgeving en projectsstijl komen. Picadia heeft kaarten, posters, boekjes, grafieken, handleidingen ontwikkeld en digitale formulieren die de deelnemers op hun PC konden invullen. Hierdoor kon de afdelingsmanager op een efficiënte manier alle persoonsgebonden informatie beoordelen, archiveren, delen en bewerken.

Picadia tekende voor het concept, de vormgeving en de uitwerking van de projectstijl, de grafieken en alle print- en onlinemiddelen.

  • KlantNoord-Hollands Archief
  • Verantwoordelijk voorIdentiteit & Design
Een selectie van de ontwikkelde middelen, veelal digitaal en online te bewerken door de medewerkers.
Een duidelijke lijn voor alle boekjes, handleidingen en ander werkmateriaal.

Het elementenvierhoek als coachingsinstrument is ontwikkeld door Adriaan Hoogendijk. / illustraties en grafieken: Picadia

Het was een groot plezier om met Michael te werken aan de visuele en materiele realisatie ons HR project ‘Gesprekscyclus nieuwe stijl’, gericht op het ontwikkelen en verbinden van talenten in onze organisatie! De vormgeving en productie van boekjes, posters, coachingstools zoals kaartensets werden allemaal gerealiseerd door Michael. Het werk van Michael heeft enorm ondersteunend gewerkt om voor de medewerkers deze cultuuromslag heel herkenbaar en werkbaar te maken. Alle facetten van de gewenste ontwikkeling werden een prachtig en effectief geheel. En het sloot ook nog eens prachtig aan op onze organisatie met het beeldmateriaal uit onze collectie. Dat maakt het voor onze medewerker erg leuk om mee te werken. Michael is in zijn werk naast een heel creatieve vakman, ook iemand die gemakkelijk begrijpt waar het om gaat en daar ook nog eens een praktisch regelend talent bij heeft. Het project was best omvangrijk en moest in korte tijd gerealiseerd worden. Dat is goed gelukt! Ik kijk er met plezier op terug!

Simone Beemsterboer - Afdelingsmanager van het Noord-Hollands Archief